Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Uni-Clean Sky saneringsvätska chemical toilet fluid 205 liter Uni-Clean Sky saneringsvätska chemical toilet fluid Uni-Clean Sky saneringsvätska chemical toilet fluid 25 liter Uni-Clean Sky saneringsvätska chemical toilet fluid 1000 liter

Uni-Clean Sky

59 kr
Pris per liter:
Välj volym i rullgardinen nedanför.
Volym
Finns i lager
Välj artikel
.
Välj artikel
Produktbeskrivning:
UNI-CLEAN SKY Saneringsvätska
Registreringsnummer 4938 kemikalieinspektionen (www.kemi.se)
9503025-R SMI, Scientific material International inc. Florida USA.

Beskrivning:
Uni-Clean Sky är avsedd för avfallstanken i kemiska toaletter i flygplan. Produkten förhindrar tillväxt av bakterier i kemiska toaletter och har en långtidsverkande effekt.
Uni-Clean Sky har en mycket behaglig doft som förhindrar latrinlukt och en djupt mörkblå färg som ger toalett-vätskan ett fräscht intryck.

Användning och dosering:
1 del Uni-Clean Sky saneringsvätska späds med 200 delar vatten.

Tömning:
Klosettens/toalett tankens innehåll töms på lämplig plats i enlighet med lokala bestämmelser på orten.

Rengöring av utrustning:
Utrustningen sköljs med vatten, som sedan kan hällas i avloppet.

Försiktighetsåtgärder:
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid risk för stänk.

Uppgift om särskilda faror för miljön:
Koncentrerad produkt klassificeras mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Verksamt ämne:
C12-16 Alkylbensyldimetyl-ammoniumklorid (CAS nr 68424-85-1) 7,5g/100g

Registreringsnummer 4938 kemikalieinspektionen (www.kemi.se)
9503025-R SMI, Scientific material International inc. Florida USA


Moms visas: